Nieuw 2021: Rookdetectie bij particulier verplicht

Strengere sancties bij ontbreken van rookmelder in woning

Vanaf 2021 worden schendingen van de rookmeldersverplichting strenger gesanctioneerd in Vlaanderen. Wie geen rookmelder(s) in zijn woning heeft, riskeert voortaan dat zijn woning ongeschikt verklaard wordt.

 

Sinds 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen een rookmelder of branddetectiesysteem hebben. De verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont.

 

De strengere sancties vanaf 2021 passen binnen een verandering van de meetmethodiek die woningcontroleurs gebruiken, klinkt het bij Wonen Vlaanderen. Tot nu toe werd er met strafpunten gewerkt, en kon men vanaf 15 strafpunten in aanmerking komen voor een ongeschiktheidsverklaring. Het ontbreken van een rookmelder was geen reden om strafpunten te geven, dus kon ook niet leiden tot het ongeschikt verklaren van een woning.

 

Vanaf 1 januari verdwijnt het systeem van strafpunten, en wordt elk gebrek op zichzelf bekeken. Er komen drie categorie√ęn en het ontbreken van rookmelders valt binnen categorie II (een ernstig gebrek). Een gebrek van die categorie kan leiden tot een ongeschiktheidsverklaring.

 

Met de veranderingen wil Wonen Vlaanderen vooral de meetmethodiek nuanceren en optimaliseren. Een ander voorbeeld van een verandering is dat voortaan in elke woning in de woonkamer een vast verwarmingstoestel moet staan, terwijl het vroeger enkel verplicht was om een aansluiting voor zo’n verwarmingstoestel te voorzien.

Bron: Trends 01/01/2021

Update rond het Corona virus (COVID-19)

Beste klant, Momenteel verkeren we met ons allen in een moeilijke tijd. Geruststellend is dat onze beveiliging daar geen hinder van ondervindt. Om de dienstverlening optimaal te houden blijven we telefonisch en per mail bereikbaar. Werken zoals installaties, uitbreiding, grote herstellingen en onderhoud worden momenteel uitgesteld tot half april. Mocht u een dringend probleem hebben met uw installatie dan zal de nodige interventie ingepland worden. Bij interventies wordt contact met de klant vermeden en worden de nodige maatregelen genomen om het werk veilig uit te voeren. Wij blijven steeds bereikbaar om toekomstige werken te bespreken, afspraken te maken voor uitvoering van de werken, enz… Met de huidige communicatiemiddelen kunnen we u zelfs verder helpen om een offerte uit te werken. Ons volledig team wenst u het allerbeste voor de komende periode en hopen u snel terug van dienst te mogen zijn. Met vriendelijke groet, Daniel Simoens info@be-security.com Tel 024608556